Dřevo-kovo-sochání a rekreační pobyt v Černé Hoře

Ani přes léto neutichá popularizačně-naučná kampaň na podporu léčby hemofiliků. Hemojunior ve čtvrtek 2.7. reprezentovali Gábina a Radek Sršeň se synem Štěpánem, Irena Kopecká se synem Tomášem a dcerou Soňou a Silvie Bereňová na akci Dřevo-kovo-sochání ve Františkově u Rokytnici nad Jizerou. Místopředsedkyně Silvie Bereňová hovořila na každoročním krkonošském setkání sochařů z celé České republiky o hemofilii i práci hemoflických sdružení. Kluci-hemofilici pak hostům názorně předvedli aplikaci krevních derivátů. Až do pondělí bude možné na místě zakoupit benefiční předměty z kampaně Podporuji léčbu hemofilie. Výtěžek z prodeje bude předán Českému svazu hemofiliků a Hemojunioru. V nejbližších dnech se těšte na fotografie z akce. Užijte si léto!

Už skoro týden jsou doma účastníci zřejmě posledního rekondičního pobytu u moře, které Hemojunior pravidelně každé dva roky pořádal v posledních osmi letech. Z Černé Hory se všichni vrátili ve zdraví a snad i spokojení, o nejrůznější zážitky rozhodně nebyla nouze. Sluší se poděkovat sponzorům, jejichž dary přispěli hemofilikům na pobyt. A hlavně velké díky patří ženám, bez nichž by se podobná akce nemohla konat – Silvii Bereňové, hlavní organizátorce a místopředsedkyni Hemojunioru, paní doktorce Světlaně Köhlerové a sestřičce Kačce Kurákové, které se postaraly o kvalitní zdravotnický dozor. Táňa Vlková pak vzorně vedla rehabilitační rozcvičky a byla k dispozici ke konzultaci ohledně fyzioterapie. Hemojunior děkuje rovněž všem, kteří s námi v Černé Hoře byli a vytvořili dobrou atmosféru. V případě, že máte pěkné fotografie, zašlete nám je.