Vánoční dárek pro Hemojunior – strom pod stromeček

Vánoční dárek pro Hemojunior-strom pod stromeček

Rádi bychom Vás informovali o krásném počinu rodiny Sittových, kteří jsou více než deset let našimi členy. Informace jsou na naší oficiální Facebookové stránce a nyní i zde:

Jindřich Sitta (tatínek hemofilika): Tento rok jsme se na jedné z našich luk rozhodli pro vysázení 680m dlouhé aleje, abychom rozdělili velký lán louky, vytvořili větrolam a zároveň vysázeli stromy pro drobná zvířata – potrava, úkryty. Vznikla tak řada 34 stromů a 25 keřů.
A jelikož se blížily v době výsadby Vánoce, rozhodli jsme se o vytvoření pamětní aleje. Proto jsem věnoval každý strom buďto rodině, nebo člověku, nebo místu či organizaci, která doposud výrazně ovlivnila můj život.
Proto každý, kterého jsem označil má v naší aleji věnován strom buďto jmenovitě nebo jako součást rodiny, či sdružení – Hemojunior, nebo jako spolužák na Církevním gymnáziu, či obyvatel Štedré, Posudova, Rodova.
Jistě jsem někoho označit zapomněl, nebo ho nemám v přátelích, ale to nevadí příspěvek na FB je pomíjivý, ale strom bude v krajině napořád.
Na závěr jsem ještě dal pár fotek z výstavby, kde děkuji rodině, která mi pomáhala i bezejmeným ukrajinským kamarádům.
Pěkné svátky všem a šťastný Nový rok 2021! To vám přejí Sittovi z Krasíkova.

Za Hemojunior děkuji za tento krásný dárek, velice si ho vážím a věřím že všechny členy zahřeje u srdíčka. Sittovi věnovali strom i Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) z FN Motol, kde je rodina v péči hemofilického centra.

Kateřina Altmanová předsedkyně