Běleč 2021

Rekondičně edukační pobyt pro rodiny s dětmi s hemofilií do 7 let a jejich sourozence.
Tento pobyt tzv.malý tábor má v Hemojunioru mnohaletou tradici a v Bělči je pořádán prakticky od samého počátku Hemojunioru. Pobyt je pořádán v areálu tábora, který se rozkládá na okraji hlubokých královéhradeckých lesů v katastru Bělče nad Orlicí. Jako Tábor Jana Ámose Komenského se můžeme opřít nejen o kořeny borových lesů, které propůjčují místu neopakovatelnou atmosféru, ale i o historické kořeny, které sahají až do období První republiky. Tábor, který nese název po jedné z nejvýznamnějších osobností českých a evropských dějin, je místem plným klidu. Funguje pod patronátem Českobratrské církve evangelické, ale je táborem otevřeným všem. Prostředí s osobitým génius loci je tvořeno Hlavní budovou, Velkým a Malým táborem. Jedinečnost přírodnímu areálu dodává i rybník, který lze využít ke koupání nebo relaxaci na loďce. Přirozené hranice tábora z něj dělají doslova ostrov klidu, který je ukryt v srdci přírody, a přesto na dosah civilizace. Je místem otevřeným všem jednotlivcům, rodinám, spolkům nebo institucím. Takto o areálu hovoří stránky www.taborbelec.cz a správce areálu pan Václav Španihel, kterému děkujeme za skvělou spolupráci.
I když v loňském roce došlo ke změně tzv.personálu pro tento pobyt, Hemojunior pokračuje v organizaci pobytu tak, jak byl koncipován zdravotní sestřičkou Veronikou Čepelákovou v předchozích letech. Navazuje na program pobytu jako je edukace rodin ve správné aplikaci léku do žíly pod vedením zkušené zdravotní sestry Šárky Knotkové, na pravidelnou individuální a skupinovou fyzioterapii s Lenkou Tichou. Součástí programu je výtvarná a rukodělná činnost, táborová hra, přednášky s odborníky a začlenění rodin a dětí do hemofilické komunity. V letošním roce se pobytu zúčastnilo 11 rodin. Dětí bylo 18, z toho 12 hemofiliků. Pobyt si všechny rodiny užily ve zdraví a v pohodě. Táborová hra na piloty a letušky nás vzala na cestu kolem světa a děti se nejen bavily, ale naučily se spoustu nového a poznaly nové kamarády. Tři chlapci, kteří zde byli naposled, protože již absolvovali první třídu základní školy, se s dohledem zdravotní sestřičky a rodičů poprvé naaplikovali do žíly a měli z toho obrovskou radost nejen oni, ale všichni účastníci pobytu. Chlapci jsou tak připraveni na tzv.velký tábor, což je Letní hemofilický tábor (LHT), pořádaný Českým svazem hemofiliků a již nyní se těší, že pojedou na tábor jako jejich starší kamarádi.

« 1 z 2 »