Rekondičně edukační pobytu pro rodiny s dětmi s hemofilií do 18ti let.

Pobyt se konal v Drhlenech v Českém ráji a zúčastnilo se ho přes dvacet rodin. Přivítali jsme i tři nové rodiny a další dvě byly na akci teprve po druhé.
Bohužel jsme byli nuceni odvolat veškeré přednášky, z důvodu nedoporučeného shromažďování se. Brali jsme i ohled na přednášející, protože jsou to lékaři a nechtěli jsme je vystavit riziku v tak velké skupině osob.
Co se týče aktivit, proběhlo lezení na lezecké stěně, účastníci byli profesionály poučeni o chování na lezecké stěně a také bylo doporučeno chovat se dle aktuálního zdravotního stavu dítěte. Profesionální dohled a doprovod zajišťovali horolezci a zároveň lékařka a ergoterapeutka (obě z oddělení rehabilitace v Nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze).
Dále jsme absolvovali exkurzi na statku a projížďky na koních v jezdeckém oddílu Kněžmost. Chlapci měli na projížďku ochranné pomůcky.
Součástí programu v areálu byla i výtvarná činnost – malování na kameny, omalovánky s edukační tématikou, stolní hry, hraní minigolfu, pobyt společně venku na hřišti a pro náctileté byl připraven výtvarný workshop.
Pobytu se účastnila i fyzioterapeutka Lenka Tichá, která má svou ordinaci fyzioterapeuta v Lovosicích. Chlapci byli vyšetřeni na podoskopu, dle výsledku byla doporučena konzultace na ortopedii, v podologické poradně nebo cvičení dle daného problému. Noví chlapci absolvovali tzv. vstupní prohlídku fyzioterapeutkou. Byla možnost konzultací, nácviku míčkování a tejpování. Místo hromadné přednášky se fyzioterapeutka věnovala všem individuálně.
Během pobytu jsme rodiny blíže seznámili se dvěmi mobilními aplikacemi pro hemofiliky a uživatelé si mezi sebou předali zkušenosti s těmito aplikacemi.
I přes nepřízeň počasí jsme si pobyt užili a těšíme se na další setkání.