Důležité sdělení

Jedním z hlavních cílů pacientské organizace Hemojunior, z.s. je: „Rozvíjet vzájemnou spolupráci
rodičů dětí s hemofilií, se zdravotníky a širokou veřejností.“
Jsme velice rádi, že spolupráce mezi rodinami funguje výborně. Děje se tomu tak například na
edukačních akcích naší organizace, kde si rodiny předávají cenné zkušenosti a znalosti a děti
s hemofilií si najdou nové kamarády.
Neméně důležitá je spolupráce se zdravotníky, převážně s hemofilickými centry, kam rodiče se svým
dítětem docházejí. I tato spolupráce je na velmi dobré úrovni, za což jsme velice rádi.

Věřím, že tato perfektní spolupráce bude fungovat i nadále, a proto žádám členy Hemojunioru, z.s.,
aby dbali rad svých ošetřujících lékařů ať už při výběru typu léčby, nebo celkově léčby samotné.
Vedení Hemojunioru se distancuje od jakéhokoliv udílení rad, týkajících se výše zmíněného.

Za Výbor Hemojunioru, z.s. Kateřina Altmanová, předsedkyně