II. Setkání žen v Jihlavě

Vážení členové,
pro úspěch v loňském roce, kdy se uskutečnilo historicky první setkání žen s vrozenými krvácivými poruchami v Jihlavě, se podařilo i letos toto setkání uspořádat.
Většina žen se zde tedy potkala již podruhé a zároveň se přidaly i ženy, které nás navštívily poprvé.
V pátek se postupně sjely veškeré účastnice. Většina z nás, již tedy věděla, co mohou očekávat, ale přesto bylo i malé překvapení pro tvořivé ženy s možností odreagování se od běžných starostí.
Po příjezdu účastnic a registraci následovalo ubytování. Po večeři proběhlo úvodní setkání a přivítání všech účastnic a také prezentace o setkání žen v Basileji (EHC).
Velkým a zároveň velice očekávaným překvapením byla možnost „konečně“ představit dlouho připravovanou BROŽURU O PŘENAŠEČSTVÍ HEMOFILIE. Máme z ní obrovskou radost a tímto moc děkujeme všem, kteří se na této edukativní brožuře užitečných informací a praktických rad pro ženy přenašečky intenzivně podíleli.
Sobota, jako v loňském roce, začala jemnou ranní energetizací. Poté jsme se odebraly na snídani a po té již byl započat naplánovaný program, který byl plný zajímavých edukativních přednášek.
Přednášky z oboru hematologie si pro nás připravil pan Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph. D. z oddělení dětské hematologie FN Brno a MUDr. Eva Drbohlavová z oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice v Liberci, psychologie byla zastoupena paní Mgr. Petrou Bučkovou, kterou již většina z nás zná z předešlých let, obor gynekologie byl zastoupen MUDr. Veronikou Ťápalovou z gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, fyzioterapii si pro nás připravila, všem již dobře známá, Bc. Lenka Tichá, která měla připravenou přednášku na téma „pánevní dno“.
Po celý sobotní den byli všichni přednášející k dispozici i na individuální konzultace. V podvečer, po skončení edukativního programu, bylo pro všechny připraveno překvapení v podobě „korálkování“ s paní Eliškou Windovou, která je také členkou Hemojunioru. Paní Eliška měla připravenou spoustu krásných korálků s možností si vytvořit vlastní krásný náramek pro radost nebo pro někoho blízkého. Zároveň měla některé své výrobky připravené i pro možnost odkoupení a tím podpořit příspěvkem naši organizaci.
Po celou dobu edukativního víkendu byla možnost využití ve večerních hodinách hotelového wellness, kterého jsme si náležitě užily.
Milé ženy a dívky, doufám, že i vy jste si vše užily, přednášky byly pro vás přínosem a dostalo se vám odpovědí na všechny vaše otázky. Vy, které jste se ještě nerozhodly nebo neměly možnost si s námi toto již druhé edukační setkání žen v Jihlavě prožít, popřemýšlejte a přidejte se k nám v plánovaném třetím setkání, v roce 2023. Jste vítány a budeme se na vás moc těšit.
Užívejte krásné barevné podzimní dny a zase brzy na viděnou.

Simona Svobodová

Sál Jihlava - II Setkání žen